Per 1 januari 2016 hebben alle in Nederland gevestigde organisaties (zowel bedrijven als overheden) de plicht om een ernstig datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens. Van een datalek is sprake als er...